Система автоматизації банку
Централізована
Інформаційна
Система
Автоматичної обробки
даних
«C-ISAOD»

Фінансове ядро "C-ISAOD"


Система забезпечує реалізацію будь-яких фінансових інструментів, які можуть знадобитися для діяльності багатофілійного Банку.

Система призначена для великих банків та здатна забезпечити централізацію їх роботи, як на власних технічних засобах, так і шляхом організації центру колективного користування банків, що входять до складу банківських груп.

Є інструментом управління державними банками чи групами банків, включаючи непрофільні активи (підприємства), з можливістю консолідації фінансової, податкової інформації для ФПГ за певними обліковими періодами.
Надає повний комплекс послуг із взаємодії зі SWIFT.
Має повнофункціональну мультивалютну внутрішню платіжну систему для багатофілійного банку
Можливості системи
1
Система доступів, ролі ОР і шаблони повноважень користувачів, що настроюються, внутрішньосистемні скрипти і вирішальні правила, що дозволяють тонко управляти правилами оплати документів.
2
Системи прийняття рішень та підтверджень, реалізація технології «другої руки».
Організація процесів паралельної та послідовної обробки даних, можливість одночасної обробки об'єкта різними підрозділами банку.
3
Автоматична обробка даних за раніше описаними сценаріями, можливість побудови різних сценаріїв обробки для одного і того ж потоку даних.
4
Забезпечення взаємозв'язку між об'єктами та нерозривності інформації, передача її з підсистеми в підсистему, повернення результатів обробки
5
Обробка заявок із зовнішніх систем на виконання дій, групові операції.
Розвинена система логування, протоколювання та внутрішнього аудиту
6
Надання всім структурам банку (у тому числі територіально розділеним підрозділам) єдиний інформаційний та технологічний простір у режимі реального часу
трирівнева архітектура:
Клієнт – Сервер додатків – Сервер бази даних
Відсутня можливість прямого коннекту клієнта до бази даних, що забезпечує безпеку роботи;
Скорочується кількість запитів за рахунок їхньої централізації на сервері додатків , що підвищує продуктивність;
Є можливість масштабування комплексу
Основні переваги «C-ISAOD»:
Сучасна система, побудована з урахуванням стандартів Jakarta EE. Відповідає міжнародним стандартам великих промислових систем. Використовує сервер додатків WildFly 22 (Jboss)
Підтримується більшість реляційних СУБД (Oracle 19 c, Sybase SAPASE, Microsoft SQL Server та інші). Працює на будь-яких платформах та під будь-якими ОС. Клієнтська частина комплексу може працювати як класичний додаток, так і через інтернет-інтерфейс.
Забезпечує адаптацію до різноманітних організаційних архітектур та ресурсів обчислювальних мереж та інформаційних центрів. Надає всім структурам банку (у тому числі територіально розділеним підрозділам) єдиний інформаційний та технологічний простір у режимі реального часу
У системі на базі стандарту WFMC (Work Flow Management Coalition) реалізована вбудована система побудови та підтримки бізнес-процесів Т-машина

Працездатність системи та навантаження

Тисячі користувачів системи. В експлуатації в середньому 500 активних одночасно
Десятки мільйонів активних бізнес-об'єктів. В експлуатації понад 5 млн відкритих рахунків, обробка 2-5 млн документів на день

Оплата сотень документів за секунду для кожної з паралельно запущених оплат. Масштабованість обмежена лише технічними ресурсами та конкурентною модифікацією, яка мінімізується гнучким налаштуванням правил оплати. В експлуатації для одного потоку 100-300 документів за секунду в середньому

Ефективність виконання повсякденних завдань. Формування звітності, регламентні роботи відкриття/закриття дня тощо. виконуються паралельно. Залежно від обсягів за день займають десятки хвилин, укладаються в таймінги і не займають бізнес-час.

Оптимальне використання ресурсів. За рахунок розумного кешування реалізовано баланс витрати пам'яті та часу доступу до даних, що часто використовуються. Об'єднання завдань у пакети для зменшення мережевої взаємодії та інших накладних витрат
Бухгалтерські книги та облікові періоди
У системі підтримується концепція множинності мультивалютних бухгалтерських книг банку, кожна з яких має свій обліковий період, після закриття якого вона може консолідуватися з Головною бухгалтерською книгою банку.
Ведеться облік усім відкритим та закритим обліковим періодам.
В C-ISAOD реалізована підтримка Технологічної машини, що дозволяє пов'язувати окремі робочі місця банку в єдину технологічну мережу з обробкою перед- та постумов, передачею повідомлень, розпоряджень, формуванням платіжних документів та ін., запуском функцій системи та контролем виконання на кожному робочому місці.
Інформаційна безпека у системі:
захист інформації від несанкціонованого доступу за допомогою механізму ідентифікації, аутентифікації та авторизації користувачів; шифрування паролів користувачів до бази даних.
управління доступом до інформації в системі з використанням для цього механізму ролей і повноважень. підтримується персоніфікований доступ до інформації на рівні модулів, режимів роботи та таблиць БД
накладення підпису на розрахункові документи; забезпечення цілісності даних. підтримка працездатності системи при збоях, аваріях
ведення аудиту, що дозволяє реєструвати всі основні дії користувачів у програмі, а також фіксацію тих чи інших подій
наявність програмного (автоматичного) контролю коректності інформації, що вводиться, та операцій над даними
Особливості обробки документів
Технологія обробки документів у системі "C-ISAOD" не є статичною і може бути вироблена індивідуально для кожного банку в залежності від особливостей його роботи.

Існує можливість запровадження спеціальних реквізитів документів. Задавати чи ні ці реквізити, визначається за ролями ЛЗ, за МФО та номером БС (залежно від виду додаткових реквізиту).

Спецреквізити документа:

Бюджетні реквізити, паспортні дані, Реквізити 1 ПБ, дод. атрибути для статочтетності файлів , спецреквізити системних клієнтів.
Для кожного системного клієнта форма введення та формат тексту призначення платежу задається індивідуально.
Надалі ця інформація використовується клієнтом для побудови різноманітних звітів та аналітичних зведень тощо. і т.п
інерфейси системи
Інтерфейси системи спроектовані за єдиним стандартом з наданням користувачеві максимального комфорту для пошуку інформації та відображення її в найкращому вигляді (можливістю встановлювати та зберігати для подальшої роботи індивідуальні фільтри, порядок відображення колонок, потрібні сортування та інше)
Деякі підсистеми комплексу