Програмний комплекс
INEX
On-line фронт-офіс та міддл-офіс з валютних операцій банку. Купівля/продаж валюти на валютній біржі з розрахунком нетто-позиції банку

Комплекс «INEX» забезпечує on-line обробку заявок клієнтів та структурних підрозділів банку на купівлю/продаж/конверсію іноземної валюти. Система забезпечує формування операцій обов'язкового продажу експортної виручки, контроль цільового використання купленої валюти протягом 5 днів після її купівлі з формуванням, у разі потреби, проведення та заявок на обов'язковий продаж валюти та обробку ін. операцій.

Система забезпечує також моніторинг валютної позиції банку.

Функціональність комплексу

1
Облік валютно-обмінних операцій клієнтів банку, філій та підрозділів банку - купівля та продаж іноземної валюти за гривню, конверсійні операції з безготівковою іноземною валютою
2
Валютний контроль у банку. Контролює експортно-імпортні операції в банку. Формування файлів звітності НБУ
3
Формування платежів за заявками клієнтів та підрозділів на купівлю, продаж конвертацію валюти для САБ
4
Регламентні операції з операцій купівлі, продажу, конвертації валюти
5
Звітність НБУ щодо валютних операцій
6
Аналітична звітність щодо валютних операцій

Валютно-обмінні операції

Функціональність комплексу
 • Реєстрація та обробка заявок клієнтів та підрозділів банку на здійснення валютно-обмінних операцій купівлі, продажу та конвертації валюти
 • Формування проводок зі списання валютних коштів для заявок на продаж та конвертацію валюти та гривневих коштів для заявок на купівлю. Відправлення проводок до ОДБ. Можливість автоматичного списання валютних коштів із клієнтів
 • Ведення торгових сесій (ТЗ) банку з купівлі-продажу валюти, конвертації валюти та інших валютних операцій. Автоматичне формування нетто-заявок філій, дирекцій банку з валют у розрізі торгових сесій
 • Прийняття рішення дилерами з нетто-заявок філій, за заявками філій, відділів. Можливість відхилити клієнтську заявку, що входить до нетто.
 • Централізоване введення курсів у торгові сесії банку

Оплата валютно-обмінних заявок:
 • централізована оплата клієнтських заявок, оплата нетто-заявок, заявок філій, підрозділів
 • можливість оплати клієнтських заявок на рівні кожної дирекції
 • Формування платежів для ОДБ за клієнтськими валютно-обмінними операціями
 • Формування регламентних платежів з валют
Обробка заявок на купівлю, продаж, конвертацію валюти.

Журнали контролю операцій

Централізоване ведення таких журналів контролю експортно-імпортних операцій банку:
 • Журнал контролю експортних операцій за «ЛОРО» рахунками банків-нерезидентів
 • Журнал контролю за імпортними операціями за «ЛОРО» рахунками банків-нерезидентів
 • Журнал контролю термінів розрахунків з експортних операцій
 • Журнал контролю термінів розрахунків за імпортними операціями
Функціональні можливості:

 • Постановка експортних та імпортних операцій на контроль
 • Групова постановка на контроль списку зазначених експортних ВМД
 • Контроль погашеної суми операції, поставленої на контроль
 • Контролює суму використаного залишку закриваючих записів
 • Зняття операцій із контролю - реєстрація:
 • для експортних операцій – реєстрація закриваючих SWIFT-перекладів
 • для імпортних операцій – прив'язка ВМД або актів на надання послуг/виконання робіт
Валютний контроль експортно-імпортних операцій
Реєстри ВМД (вантажні митні декларації): Імпорт, перегляд, обробка електронних реєстрів ВМД НБУ. Використання ВМД у журналах контролю.
Формування попереджувальних листів.

Інтеграція з обліковими системами (ОДБ) та зовнішніми платіжними системами – отримання SWIFT-переказів та розрахункових документів для подальшого використання в журналах валютного контролю
Імпорт вхідних та вихідних SWIFT (у RJE форматі за протоколом MQ від SWIFT-терміналу через шину WMB)
Ведення журналу надходжень

Централізоване ведення контрактів, реєстрація ліцензій Мінекономіки та ліцензій НБУ, які дозволяють перевищення термінів розрахунків для контрактів
Реєстрація та використання в обробці підрозділами валютного контролю: Контрагентів, Клієнтів. Реєстрація актів оцінки

Прийом файлу НБУ #98. Контроль санкцій за файлом #98 з інтерфейсу «Контрагенти» - для обраного контрагента
Формування звітності за порушниками строків розрахунків та ін.

Формування звітів в INEX

У системі формуються різні аналітичні звіти з валютно-обмінних заявок, зведені звіти з банку, різні реєстри:

 • звіти з нетто-заявок, друк нетто-заявок, звіти з курсів.
 • статистичні звіти НБУ, зокрема:
 • файл 3KX .xls (510 форма) - звіт про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківські метали (без фізичного постачання)
 • файл T36X.xml (531форма) - дані про резидентів-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними операціями
  ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ
  До звіту відбираються початкові записи журналів з експортно-імпортних операцій та експортно-імпортних операцій ЛОРО, що знаходяться на контролі, частково та повністю погашені,
  які перевищили нормативний термін розрахунків.
  Звіт передбачає зберігання даних у накопичувальній базі.
  Збереження даних звіту можна виконати як для окремого запису, так і для всіх записів звіту